Hallitut hankkeet

Putkiremontti on aina suuren kokoluokan hanke, joka koskettaa lukuisia ihmisiä niin taloudellisesti kuin henkisesti. Siksi on ensiarvoisen tärkeää kuunnella eri osapuolten mielipiteitä, uskomuksia sekä toiveita. Hankeen maksajilla ja loppukäyttäjillä on aina eriäviä mielipiteitä urakan laajuudesta, menetelmistä ja aikataulusta omaan taloudelliseen tilaan, ikään ja tuntemuksiin pohjautuen. Hyvin toteutetussa hankkeessa kuunnellaan kaikkien osakkaiden toiveita siinä määrin kuin se on mahdollista taloyhtiön edun nimissä. Päämääränämme on tehdä elinkaarikestäviä ratkaisuja, joissa on ajateltu myös tulevien sukupolvien toiveita ja odotuksia. Suunnitellaan yhdessä tulevaisuutta.   

 
Ennen kun piikkausvasarat käynnistettään peruskorjaushankkeessa on aika pohtia asiaa tarkemmin. Hankesuunnittelu avaa mahdollisuuksia.

Ennen kun piikkausvasarat käynnistettään peruskorjaushankkeessa on aika pohtia asiaa tarkemmin. Hankesuunnittelu avaa mahdollisuuksia.

Kaikella on aikansa. Märkätilat menevät pääsääntöisesti putkiremontissa peruskorjaukseen. Uusittu kylpyhuone on urakoitsijan näkyvin käyntikortti hankkeen maksajille.

Kaikella on aikansa. Märkätilat menevät pääsääntöisesti putkiremontissa peruskorjaukseen. Uusittu kylpyhuone on urakoitsijan näkyvin käyntikortti hankkeen maksajille.

 
 

Palvelutarjonta

Putkiremonttien hankesuunnittelu, LVI- teknisten hankkeiden projektinjohto, LVI- teknisten pienhankkeiden valvonta, esiselvitykset hankesuunnittelun tueksi ja viemärisukituksen valvonta.

 
 

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu on pääasiassa kiinteistön peruskorjaus-/ perusparannushankkeen innovatiivista esisuunnittelua, jossa etsitään sopivia ratkaisuvaihtoehtoja hankkeen toteutukselle. Hankkeen esisuunnitteluun on varattava riittävästi aikaa, koska se on onnistuneen urakan perusedellytys.

Projektinjohto ja pienhankkeiden valvonta

Kaikkien peruskorjaushankkeiden läpivieminen vaati asiantuntevaa ja hallittua projektinjohtoa. Yhä useammin projektinjohtajana toimii rakennuttajakonsultti, jolla on aina kokemusta vastaavanlaisten hankkeiden läpiviennistä. Rakennuttajakonsultti yhdessä isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen kanssa muodostaa yhtiön etuja valvovan tiimin, joka vastaa projektin kokonaisvaltaisesta koordinoinnista.

 

Hankesuunnittelun esiselvitykset

Putkiremontin hankesuunnittelun pohjana on oltava riittävästi tietoa kiinteistön vesi- ja lämpöjohtojen sekä viemäreiden kunnosta ja sijainnista. Kiinteistöön yksilöllisesti sopivat peruskorjausvaihtoehdot valikoituvat aina riittävän esiselvityksen pohjalta.  Alkuperäisten piirustusten puuttuessa esimerkiksi viemäriverkoston tarkasta sijainnista ei ole olemassa riittävästi tietoa, joten viemärien sijainnit ja korot on syytä selvittää.  Märkätilojen kunto on luku sinänsä. Märkätilojen tekninen selvitys antavat suunnittelijalle selkeän kuvan tilojen uusimistarpeesta ja -laajuudesta.    

Viemärisukituksen valvonta

Putkiremontti voi kohdistua ainoastaan viemäreihin ja niiden sukitukseen ja/tai pinnoitukseen. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että työhön kiinnitettään ulkopuolinen valvoja, jolla on vuosien kokemus vastaavanlaisista tehtävistä. Tärkeitä on, että jokainen kunnostettava viemärinosuus videokuvataan urakoitsijan toimesta niin pesun kuin kunnostuksenkin jälkeen. Valvojan tehtävänä on käydä läpi kaikki tallenteet ja hyväksyä työsuoritukset viemäriosuus kerrallaan, kun työlaatu täyttää urakoitsija ja tilaajan yhdessä sopiman laatutason.